ENGLISH

Thứ sáu, 22/06/2018 - 17:57

Haiphong News (22/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 20/06/2018 - 15:46

Haiphong News (20/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 19/06/2018 - 15:49

Haiphong News (19/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:33

Haiphong News (18/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 17/06/2018 - 12:49

Haiphong News (17/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 16/06/2018 - 16:27

Haiphong News (16/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 15/06/2018 - 15:32

Haiphong News (15/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 14/06/2018 - 18:22

Haiphong News (14/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 13/06/2018 - 15:50

Haiphong News (13/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 12/06/2018 - 16:25

Haiphong News (12/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh