ENGLISH

Thứ năm, 27/09/2018 - 16:55

Hai Phong News (27/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 26/09/2018 - 17:58

Hai Phong News (26/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 25/09/2018 - 16:12

Hai Phong News (25/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 24/09/2018 - 13:59

Hai Phong News (24/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 16:21

Hai Phong News (23/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 22/09/2018 - 13:20

Hai Phong News (22/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 21/09/2018 - 17:19

Hai Phong News (21/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 20/09/2018 - 15:21

Hai Phong News (20/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 19/09/2018 - 16:03

Hai Phong News (19/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 18/09/2018 - 17:26

Hai Phong News (18/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh