ENGLISH

Thứ bảy, 04/08/2018 - 15:36

Haiphong News (04/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 03/08/2018 - 16:58

Haiphong News (03/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 02/08/2018 - 15:31

Haiphong News (02/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 01/08/2018 - 18:39

Haiphong News (01/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 31/07/2018 - 14:39

Haiphong News (31/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 30/07/2018 - 14:38

Haiphong News (30/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 17:06

Haiphong News (28/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 27/07/2018 - 15:21

Haiphong News (27/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 26/07/2018 - 19:13

Haiphong News (26/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 25/07/2018 - 15:07

Haiphong News (25/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh