ENGLISH

Thứ tư, 19/09/2018 - 16:03

Hai Phong News (19/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 18/09/2018 - 17:26

Hai Phong News (18/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 17/09/2018 - 15:07

Hai Phong News (17/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 16/09/2018 - 19:02

Hai Phong News (16/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 15/09/2018 - 14:36

Hai Phong News (15/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 14/09/2018 - 16:27

Hai Phong News (14/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 13/09/2018 - 15:23

Hai Phong News (13/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Thứ tư, 12/09/2018 - 19:15

Hai Phong News (12/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Thứ ba, 11/09/2018 - 17:42

Hai Phong News (11/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Thứ hai, 10/09/2018 - 16:57

Hai Phong News (10/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh