ENGLISH

Thứ tư, 02/01/2019 - 20:08

Hai Phong News (02/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 01/01/2019 - 18:03

Hai Phong News (01/01/2019)

Hai Phong News (01/01/2019)

Thứ hai, 31/12/2018 - 18:38

Hai Phong News (31/12/2018)

 

Chủ nhật, 30/12/2018 - 18:34

Hai Phong News (30/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 18:17

Hai Phong News (29/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 28/12/2018 - 19:41

Hai Phong News (28/12/2018)

 

Thứ năm, 27/12/2018 - 18:06

Hai Phong News (27/12/2018)

 

Thứ tư, 26/12/2018 - 17:36

Hai Phong News (26/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 25/12/2018 - 21:18

Hai Phong News (25/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 24/12/2018 - 20:30

Hai Phong News (24/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh