ENGLISH

Thứ ba, 06/11/2018 - 18:57

Hai Phong News (06/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 05/11/2018 - 19:02

Hai Phong News (05/11//2018)

 

Chủ nhật, 04/11/2018 - 17:50

Hai Phong News (04/11//2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 03/11/2018 - 18:17

Hai Phong News (03/11//2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 02/11/2018 - 19:55

Hai Phong News (02/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 01/11/2018 - 19:56

Hai Phong News (01/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 31/10/2018 - 17:56

Hai Phong News (31/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 30/10/2018 - 17:50

Hai Phong News (30/10/2018)

 

Thứ hai, 29/10/2018 - 17:52

Hai Phong News (29/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 28/10/2018 - 18:12

Hai Phong News (28/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh