ENGLISH

Thứ tư, 20/03/2019 - 19:46

Hai Phong News (20/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 19/03/2019 - 18:32

Hai Phong News (19/3/2019)

 

Thứ hai, 18/03/2019 - 18:04

Hai Phong News (18/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 18:51

Hai Phong News (17/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng ( Tiếng Anh )

Thứ bảy, 16/03/2019 - 21:47

Hai Phong News (16/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 15/03/2019 - 21:18

Hai Phong News (15/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 14/03/2019 - 17:38

Hai Phong News (14/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 13/03/2019 - 19:12

Hai Phong News (13/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 12/03/2019 - 19:38

Hai Phong News (12/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 11/03/2019 - 18:02

Hai Phong News (11/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng ( Tiếng Anh )

Chủ nhật, 10/03/2019 - 18:45

Hai Phong News (10/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng ( tiếng Anh )

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh