THỜI SỰ

Thứ ba, 07/02/2017 - 20:42

Bản tin thời sự tối 07/02/2017

 

Thứ hai, 06/02/2017 - 20:35

Bản tin thời sự tối 06/02/2017

 

Chủ nhật, 05/02/2017 - 20:46

Bản tin thời sự tối 05/02/2017

 

Thứ bảy, 04/02/2017 - 20:47

Bản tin thời sự tối 04/02/2017

 

Thứ sáu, 03/02/2017 - 20:46

Bản tin thời sự tối 03/02/2017

 

Thứ năm, 02/02/2017 - 20:46

Bản tin thời sự tối 02/02/2017

 

Thứ tư, 01/02/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 01/02/2017

 

Thứ ba, 31/01/2017 - 20:50

Bản tin thời sự tối 31/01/2017

 

Thứ hai, 30/01/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 30/01/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình