THỜI SỰ

Thứ sáu, 07/04/2017 - 09:55

Bản tin thời sự sáng (07/04/2017)

 

Thứ sáu, 07/04/2017 - 09:43

Bản tin thời sự đêm (06/04/2017)

 

Thứ năm, 06/04/2017 - 21:55

Bản tin thời sự tối (06/04/2017)

 

Thứ năm, 06/04/2017 - 14:49

Bản tin thời sự trưa (06/04/2017)

 

Thứ năm, 06/04/2017 - 09:56

Bản tin thời sự sáng (06/04/2017)

 

Thứ năm, 06/04/2017 - 09:46

Bản tin thời sự đêm (05/04/2017)

 

Thứ tư, 05/04/2017 - 20:01

Bản tin thời sự tối (05/04/2017)

 

Thứ tư, 05/04/2017 - 14:58

Bản tin thời sự trưa (05/04/2017)

 

Thứ tư, 05/04/2017 - 10:19

Bản tin thời sự sáng (05/04/2017)

 

Thứ tư, 05/04/2017 - 10:16

Bản tin thời sự đêm (04/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình