THỜI SỰ

Chủ nhật, 02/07/2017 - 09:02

Bản tin thời sự sáng (02/07/2017)

 

Chủ nhật, 02/07/2017 - 09:01

Bản tin thời sự đêm (01/07/2017)

 

Thứ bảy, 01/07/2017 - 18:50

Bản tin thời sự tối (01/7/2017)

Bản tin thời sự tối (01/7/2017)

Thứ bảy, 01/07/2017 - 16:34

Bản tin thời sự trưa (01/7/2017)

Bản tin thời sự trưa (01/7/2017)

Thứ bảy, 01/07/2017 - 16:33

Bản tin thời sự sáng (01/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (01/7/2017)

Thứ bảy, 01/07/2017 - 16:32

Bản tin Thời sự đêm (30/06/2017)

Bản tin Thời sự đêm (30/06/2017)

Thứ sáu, 30/06/2017 - 20:39

Bản tin thời sự tối (30/6/2017)

Bản tin thời sự tối (30/6/2017)

Thứ sáu, 30/06/2017 - 16:47

Bản tin thời sự trưa (30/6/2017)

Bản tin thời sự trưa (30/6/2017)

Thứ sáu, 30/06/2017 - 09:05

Bản tin thời sự sáng (30/6/2017)

Bản tin thời sự sáng (30/6/2017)

Thứ sáu, 30/06/2017 - 09:04

Bản tin thời sự đêm (29/6/2017)

Bản tin thời sự đêm (29/6/2017)

Lịch phát sóng truyền hình