THỜI SỰ

Thứ tư, 05/07/2017 - 07:46

Bản tin thời sự đêm (04/07/2017)

 

Thứ ba, 04/07/2017 - 19:06

Bản tin thời sự tối (04/07/2017)

 

Thứ ba, 04/07/2017 - 14:25

Bản tin thời sự trưa (04/7/2017)

 

Thứ ba, 04/07/2017 - 09:14

Bản tin thời sự sáng (04/7/2017)

 

Thứ ba, 04/07/2017 - 09:12

Bản tin thời sự đêm (03/7/2017)

 

Thứ hai, 03/07/2017 - 20:37

Bản tin thời sự tối (03/07/2017)

Bản tin thời sự tối (03/07/2017)

Thứ hai, 03/07/2017 - 18:12

Bản tin thời sự trưa (03/07/2017)

Bản tin thời sự trưa (03/07/2017)

Thứ hai, 03/07/2017 - 09:39

Bản tin thời sự sáng (03/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (03/7/2017)

Chủ nhật, 02/07/2017 - 23:30

Bản tin thời sự đêm (02/07/2017)

Bản tin thời sự đêm (02/07/2017)

Chủ nhật, 02/07/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (02/07/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình