THỜI SỰ

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:17

Bản tin thời sự trưa (09/04/2017)

 

Chủ nhật, 09/04/2017 - 18:39

Bản tin thời sự tối (09/04/2017)

 

Chủ nhật, 09/04/2017 - 09:05

Bản tin thời sự sáng (09/04/2017)

 

Chủ nhật, 09/04/2017 - 08:03

Bản tin thời sự đêm (08/04/2017)

 

Thứ bảy, 08/04/2017 - 20:20

Bản tin thời sự tối (08/04/2017)

 

Thứ bảy, 08/04/2017 - 15:57

Bản tin thời sự trưa (08/04/2017)

 

Thứ bảy, 08/04/2017 - 09:43

Bản tin thời sự sáng (08/04/2017)

 

Thứ bảy, 08/04/2017 - 09:32

Bản tin thời sự đêm (07/04/2017)

 

Thứ sáu, 07/04/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (07/04/2017)

 

Thứ sáu, 07/04/2017 - 15:59

Bản tin thời sự trưa (07/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình