THỜI SỰ

Thứ sáu, 07/07/2017 - 18:51

Bản tin thời sự trưa (07/7/2017)

 

Thứ sáu, 07/07/2017 - 09:33

Bản tin thời sự sáng (07/7/2017)

 

Thứ sáu, 07/07/2017 - 08:57

Bản tin thời sự đêm (06/7/2017)

 

Thứ năm, 06/07/2017 - 20:31

Bản tin thời sự tối (06/07/2017)

 

Thứ năm, 06/07/2017 - 13:53

Bản tin thời sự trưa (06/07/2017)

 

Thứ năm, 06/07/2017 - 09:32

Bản tin thời sự sáng (06/7/2017)

 

Thứ năm, 06/07/2017 - 07:47

Bản tin thời sự đêm (05/07/2017)

 

Thứ tư, 05/07/2017 - 19:18

Bản tin thời sự tối (05/07/2017)

Bản tin thời sự tối (05/07/2017)

Thứ tư, 05/07/2017 - 15:25

Bản tin thời sự trưa (05/7/2017)

 

Thứ tư, 05/07/2017 - 08:44

Bản tin thời sự sáng (05/7/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình