THỜI SỰ

Thứ sáu, 12/05/2017 - 14:56

Bản tin thời sự trưa (12/05/2017)

 

Thứ sáu, 12/05/2017 - 08:20

Bản tin thời sự sáng (12/05/2017)

 

Thứ sáu, 12/05/2017 - 08:10

Bản tin thời sự đêm (11/05/2017)

 

Thứ năm, 11/05/2017 - 20:20

Bản tin thời sự tối (11/05/2017)

 

Thứ năm, 11/05/2017 - 15:13

Bản tin thời sự trưa (11/05/2017)

 

Thứ năm, 11/05/2017 - 09:34

Bản tin thời sự sáng (11/05/2017)

 

Thứ năm, 11/05/2017 - 09:32

Bản tin thời sự đêm (10/05/2017)

 

Thứ tư, 10/05/2017 - 19:21

Bản tin thời sự tối (10/5/2017)

 

Thứ tư, 10/05/2017 - 14:24

Bản tin thời sự trưa (10/05/2017)

 

Thứ tư, 10/05/2017 - 09:07

Bản tin thời sự sáng (10/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình