THỜI SỰ

Thứ tư, 12/04/2017 - 08:55

Bản tin thời sự sáng (12/04/2017)

 

Thứ tư, 12/04/2017 - 08:53

Bản tin thời sự đêm (11/04/2017)

 

Thứ ba, 11/04/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (11/04/2017)

 

Thứ ba, 11/04/2017 - 14:49

Bản tin thời sự trưa (11/04/2017)

 

Thứ ba, 11/04/2017 - 08:51

Bản tin thời sự sáng (11/04/2017)

 

Thứ ba, 11/04/2017 - 08:48

Bản tin thời sự đêm (10/04/2017)

 

Thứ hai, 10/04/2017 - 18:51

Bản tin thời sự tối (10/04/2017)

 

Thứ hai, 10/04/2017 - 14:19

Bản tin thời sự trưa (10/04/2017)

 

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:26

Bản tin thời sự sáng (10/04/2017)

 

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:18

Bản tin thời sự đêm (09/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình