THỜI SỰ

Thứ sáu, 14/04/2017 - 22:31

Bản tin thời sự tối (14/04/2017)

 

Thứ sáu, 14/04/2017 - 14:54

Bản tin thời sự trưa (14/04/2017)

 

Thứ sáu, 14/04/2017 - 09:07

Bản tin thời sự sáng (14/04/2017)

 

Thứ sáu, 14/04/2017 - 09:05

Bản tin thời sự đêm (13/04/2017)

 

Thứ năm, 13/04/2017 - 20:23

Bản tin thời sự tối (13/04/2017)

 

Thứ năm, 13/04/2017 - 14:58

Bản tin thời sự trưa (13/04/2017)

 

Thứ năm, 13/04/2017 - 08:44

Bản tin thời sự sáng (13/04/2017)

 

Thứ năm, 13/04/2017 - 08:42

Bản tin thời sự đêm (12/04/2017)

 

Thứ tư, 12/04/2017 - 21:41

Bản tin thời sự tối (12/04/2017)

 

Thứ tư, 12/04/2017 - 15:28

Bản tin thời sự trưa (12/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình