THỜI SỰ

Thứ hai, 15/05/2017 - 09:51

Bản tin thời sự đêm (14/05/2017)

 

Chủ nhật, 14/05/2017 - 20:42

Bản tin thời sự tối (14/05/2017)

 

Chủ nhật, 14/05/2017 - 20:39

Bản tin thời sự trưa (14/05/2017)

 

Chủ nhật, 14/05/2017 - 20:38

Bản tin thời sự sáng (14/05/2017)

 

Chủ nhật, 14/05/2017 - 08:00

Bản tin thời sự đêm (13/05/2017)

 

Thứ bảy, 13/05/2017 - 20:38

Bản tin thời sự tối (13/05/2017)

 

Thứ bảy, 13/05/2017 - 20:12

Bản tin thời sự trưa (13/05/2017)

 

Thứ bảy, 13/05/2017 - 10:31

Bản tin thời sự sáng (13/05/2017)

 

Thứ bảy, 13/05/2017 - 10:29

Bản tin thời sự đêm (12/05/2017)

 

Thứ sáu, 12/05/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (12/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình