THỜI SỰ

Chủ nhật, 05/03/2017 - 16:39

Bản tin thời sự trưa 05/03/2017

 

Thứ bảy, 04/03/2017 - 19:42

Bản tin thời tự tối 04/03/2017

 

Thứ bảy, 04/03/2017 - 14:54

Bản tin thời sự trưa 04/03/2017

 

Thứ sáu, 03/03/2017 - 20:30

Bản tin thời sự tối 03/03/2017

 

Thứ sáu, 03/03/2017 - 14:39

Bản tin thời sự trưa 03/03/2017

 

Thứ năm, 02/03/2017 - 20:30

Bản tin thời sự tối 02/03/2017

 

Thứ năm, 02/03/2017 - 16:44

Bản tin thời sự trưa

02/03/2017

Thứ tư, 01/03/2017 - 20:35

Bản tin thời sự tối 01/03/2017

 

Thứ tư, 01/03/2017 - 12:30

Bản tin thời sự trưa 01/03/2017

 

Thứ ba, 28/02/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 28/02/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình