THỜI SỰ

Chủ nhật, 09/07/2017 - 20:37

Bản tin thời sự tối (09/07/2017)

Bản tin thời sự tối (09/07/2017)

Chủ nhật, 09/07/2017 - 18:35

Bản tin thời sự trưa (09/07/2017)

Bản tin thời sự trưa (09/07/2017)

Chủ nhật, 09/07/2017 - 08:33

Bản tin thời sự sáng (09/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (09/7/2017)

Chủ nhật, 09/07/2017 - 08:32

Bản tin thời sự đêm (08/07/2017)

Bản tin thời sự đêm (08/07/2017)

Thứ bảy, 08/07/2017 - 18:02

Bản tin thời sự tối (08/7/2017)

 

Thứ bảy, 08/07/2017 - 14:37

Bản tin thời sự trưa (08/7/2017)

 

Thứ bảy, 08/07/2017 - 09:31

Bản tin thời sự sáng (08/7/2017)

 

Thứ bảy, 08/07/2017 - 09:30

Bản tin thời sự đêm (08/7/2017)

 

Thứ sáu, 07/07/2017 - 20:31

Bản tin thời sự tối (07/7/2017)

 

Thứ sáu, 07/07/2017 - 18:51

Bản tin thời sự trưa (07/7/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình