THỜI SỰ

Thứ tư, 13/02/2019 - 17:00

Bản tin Thời sự 16h (13/02/2019)

 

Thứ tư, 13/02/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (13/02/2019)

 

Thứ tư, 13/02/2019 - 08:45

Bản tin thời sự sáng (13/02/2019)

 

Thứ tư, 13/02/2019 - 08:45

Bản tin Thời sự đêm (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 20:30

Bản tin thời sự tối (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 18:45

Bản tin thời sự 16h (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 15:07

Bản tin Thời sự trưa (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 09:06

Bản tin Thời sự sáng (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 09:06

Bản tin Thời sự đêm (11/02/2019)

 

Thứ hai, 11/02/2019 - 20:38

Bản tin thời sự tối (11/02/2019)

Bản tin thời sự tối (11/02/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh