THỜI SỰ

Thứ tư, 12/07/2017 - 09:06

Bản tin thời sự sáng (12/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (12/7/2017)

Thứ tư, 12/07/2017 - 09:05

Bản tin thời sự đêm (11/07/2017)

Bản tin thời sự đêm (11/07/2017)

Thứ ba, 11/07/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (11/07/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 11:50

Bản tin thời sự trưa (11/07/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 08:54

Bản tin thời sự sáng (11/7/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 08:52

Bản tin thời sự đêm (10/7/2017)

 

Thứ hai, 10/07/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (10/07/2017)

 

Thứ hai, 10/07/2017 - 14:21

Bản tin thời sự trưa (10/7/2017)

 

Thứ hai, 10/07/2017 - 11:43

Bản tin thời sự sáng (10/7/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình