THỜI SỰ

Thứ bảy, 20/05/2017 - 09:11

Bản tin thời sự đêm (19/05/2017)

 

Thứ sáu, 19/05/2017 - 19:16

Bản tin thời sự tối (19/5/2017)

 

Thứ sáu, 19/05/2017 - 15:40

Bản tin thời sự trưa (19/05/2017)

 

Thứ sáu, 19/05/2017 - 10:59

Bản tin thời sự sáng (19/05/2017)

 

Thứ sáu, 19/05/2017 - 10:58

Bản tin thời sự đêm (18/05/2017)

 

Thứ năm, 18/05/2017 - 18:56

Bản tin thời sự tối (18/5/2017)

 

Thứ năm, 18/05/2017 - 15:02

Bản tin thời sự trưa (18/5/2017)

 

Thứ năm, 18/05/2017 - 09:15

Bản tin thời sự sáng (18/05/2017)

 

Thứ năm, 18/05/2017 - 09:13

Bản tin thời sự đêm (17/05/2017)

 

Thứ tư, 17/05/2017 - 20:33

Bản tin thời sự tối (17/5/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình