THỜI SỰ

Thứ sáu, 14/07/2017 - 11:41

Bản tin thời sự trưa (14/7/2017)

 

Thứ sáu, 14/07/2017 - 09:23

Bản tin thời sự sáng (14/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (14/7/2017)

Thứ sáu, 14/07/2017 - 09:07

Bản tin thời sự đêm (13/7/2017)

 

Thứ năm, 13/07/2017 - 20:31

Bản tin thời sự tối (13/07/2017)

 

Thứ năm, 13/07/2017 - 11:35

Bản tin thời sự trưa (13/7/2017)

 

Thứ năm, 13/07/2017 - 09:13

Bản tin thời sự sáng (13/7/2017)

 

Thứ năm, 13/07/2017 - 07:23

Bản tin thời sự đêm (12/7/2017)

Bản tin thời sự đêm (12/7/2017)

Thứ tư, 12/07/2017 - 21:20

Bản tin thời sự tối (12/7/2017)

Bản tin thời sự tối (12/7/2017)

Thứ tư, 12/07/2017 - 11:51

Bản tin thời sự trưa (12/7/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình