THỜI SỰ

Thứ tư, 19/04/2017 - 19:27

Bản tin thời sự tối (19/04/2017)

 

Thứ tư, 19/04/2017 - 16:32

Bản tin thời sự trưa 19/04/2017)

 

Thứ tư, 19/04/2017 - 08:54

Bản tin thời sự sáng (19/04/2017)

 

Thứ tư, 19/04/2017 - 08:53

Bản tin thời sự đêm (18/04/2017)

 

Thứ ba, 18/04/2017 - 19:59

Bản tin thời sự tối (18/4/2017)

 

Thứ ba, 18/04/2017 - 15:26

Bản tin thời sự trưa (18/04/2017)

 

Thứ ba, 18/04/2017 - 08:56

Bản tin thời sự sáng (18/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 23:48

Bản tin thời sự đêm (17/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 18:09

Bản tin thời sự tối (17/4/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 15:06

Bản tin thời sự trưa (17/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình