THỜI SỰ

Thứ năm, 23/03/2017 - 10:12

Bản tin thời sự sáng (23/03/2017)

 

Thứ năm, 23/03/2017 - 08:15

Bản tin thời sự đêm (22/03/2017)

 

Thứ tư, 22/03/2017 - 21:05

Bản tin Thời sự tối ngày 22-03-2017

 

Thứ tư, 22/03/2017 - 12:23

Bản tin thời sự trưa (22/03/2017)

 

Thứ tư, 22/03/2017 - 09:47

Bản tin thời sự sáng (22/03/2017)

 

Thứ tư, 22/03/2017 - 09:46

Bản tin thời sự đêm (21/03/2017)

 

Thứ ba, 21/03/2017 - 21:10

Bản tin thời sự tối (21/03/2017)

 

Thứ ba, 21/03/2017 - 15:40

Bản tin thời sự trưa (21/03/2017)

 

Thứ ba, 21/03/2017 - 10:51

Bản tin thời tự sáng (21/03/2017)

 

Thứ hai, 20/03/2017 - 19:18

Bản tin thời tự tối 20/03/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình