THỜI SỰ

Thứ hai, 22/05/2017 - 14:24

Bản tin thời sự trưa (22/05/2017)

 

Thứ hai, 22/05/2017 - 07:50

Bản tin thời sự sáng (22/05/2017)

 

Thứ hai, 22/05/2017 - 07:49

Bản tin thời sự đêm (21/05/2017)

 

Chủ nhật, 21/05/2017 - 21:45

Bản tin thời sự tối (21/5/2017)

 

Chủ nhật, 21/05/2017 - 15:51

Bản tin thời sự trưa (21/05/2017)

 

Chủ nhật, 21/05/2017 - 10:26

Bản tin thời sự sáng (21/05/2017)

 

Chủ nhật, 21/05/2017 - 10:25

Bản tin thời sự đêm (20/05/2017)

 

Thứ bảy, 20/05/2017 - 20:32

Bản tin thời sự tối (20/05/2017)

 

Thứ bảy, 20/05/2017 - 16:24

Bản tin thời sự trưa (20/05/2017)

 

Thứ bảy, 20/05/2017 - 09:12

Bản tin thời sự sáng (20/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình