THỜI SỰ

Thứ ba, 18/04/2017 - 08:56

Bản tin thời sự sáng (18/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 23:48

Bản tin thời sự đêm (17/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 18:09

Bản tin thời sự tối (17/4/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 15:06

Bản tin thời sự trưa (17/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 09:52

Bản tin thời sự sáng (17/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 09:50

Bản tin thời sự đêm (16/04/2017)

 

Chủ nhật, 16/04/2017 - 20:10

Bản tin thời sự tối (16/04/2017)

 

Chủ nhật, 16/04/2017 - 13:22

Bản tin thời sự trưa (16/04/2017)

 

Chủ nhật, 16/04/2017 - 10:26

Bản tin thời sự sáng (16/04/2017)

 

Chủ nhật, 16/04/2017 - 09:29

Bản tin thời sự đêm (15/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình