THỜI SỰ

Thứ sáu, 29/06/2018 - 09:33

Bản tin thời sự sáng (29/6/2018)

 

Thứ sáu, 29/06/2018 - 09:32

Bản tin thời sự đêm (28/6/2018)

 

Thứ năm, 28/06/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (28/6/2018)

 

Thứ năm, 28/06/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (28/6/2018)

 

Thứ năm, 28/06/2018 - 08:20

Bản tin thời sự sáng (28/6/2018)

 

Thứ năm, 28/06/2018 - 08:20

Bản tin thời sự đêm (27/6/2018)

 

Thứ tư, 27/06/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (27/6/2018)

 

Thứ tư, 27/06/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (27/6/2018)

 

Thứ tư, 27/06/2018 - 08:41

Bản tin thời sự sáng (27/6/2018)

 

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:29

Bản tin thời sự đêm (26/6/2018)

Bản tin thời sự đêm (26/6/2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh