THỜI SỰ

Chủ nhật, 08/01/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 08/01/2017

 

Thứ bảy, 07/01/2017 - 20:41

Bản tin thời sự tối 07/01/2017

 

Thứ sáu, 06/01/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 06/01/2017

 

Thứ năm, 05/01/2017 - 20:35

Bản tin thời sự tối 05/01/2017

 

Thứ tư, 04/01/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 04/01/2017

 

Thứ ba, 03/01/2017 - 20:26

Bản tin thời sự tối 03/01/2017

 

Thứ hai, 02/01/2017 - 20:25

Bản tin thời sự tối 02/01/2017

 

Chủ nhật, 01/01/2017 - 20:26

Bản tin thời sự tối 01/01/2017

 

Thứ bảy, 31/12/2016 - 20:51

Bản tin thời sự tối 31/12/2016

 

Thứ sáu, 30/12/2016 - 20:23

Bản tin thời sự tối 30/12/2016

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh