THỜI SỰ

Thứ ba, 11/09/2018 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (11/9/2018)

 

Thứ ba, 11/09/2018 - 17:00

Bản tin Thời sự 16h00 (11/9/2018)

 

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:51

Bản tin Thời sự trưa (11/9/2018)

 

Thứ ba, 11/09/2018 - 08:15

Bản tin Thời sự sáng (11/09/2018)

 

Thứ ba, 11/09/2018 - 08:14

Bản tin Thời sự đêm (10/09/2018)

 

Thứ hai, 10/09/2018 - 18:02

Bản tin thời sự tối (10/9/2018)

 

Thứ hai, 10/09/2018 - 11:37

Bản tin thời sự trưa (10/9/2018)

 

Thứ hai, 10/09/2018 - 09:09

Bản tin thời sự sáng (10/9/2018)

 

Thứ hai, 10/09/2018 - 09:07

Bản tin thời sự đêm (09/9/2018)

 

Chủ nhật, 09/09/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (09/9/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh