THỜI SỰ

Thứ tư, 19/07/2017 - 08:17

Bản tin thời sự sáng (19/7/2017)

 

Thứ tư, 19/07/2017 - 07:20

Bản tin thời sự đêm (18/7/2017)

 

Thứ ba, 18/07/2017 - 19:57

Bản tin thời sự tối (18/07/2017)

Bản tin thời sự tối (18/07/2017)

Thứ ba, 18/07/2017 - 14:46

Bản tin thời sự trưa (18/7/2017)

 

Thứ ba, 18/07/2017 - 10:58

Lãnh đạo thành phố viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm các gia đình chính sách

Lãnh đạo thành phố viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm các gia đình chính sách

Thứ ba, 18/07/2017 - 09:33

Bản tin thời sự sáng (18/7/2017)

 

Thứ ba, 18/07/2017 - 09:28

Bản tin thời sự đêm (17/7/2017)

 

Thứ hai, 17/07/2017 - 19:36

Bản tin thời sự tối (17/7/2017)

 

Thứ hai, 17/07/2017 - 14:28

Bản tin thời sự trưa (17/7/2017)

Bản tin thời sự trưa (17/7/2017)

Thứ hai, 17/07/2017 - 09:42

Bản tin thời sự sáng (17/7/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình