THỜI SỰ

Thứ sáu, 18/01/2019 - 09:33

Bản tin thời sự sáng (18/01/2019)

 

Thứ sáu, 18/01/2019 - 09:32

Bản tin thời sự đêm (17/01/2019)

 

Thứ năm, 17/01/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (17/01/2019)

 

Thứ năm, 17/01/2019 - 17:00

Bản tin Thời sự 16h (17/01/2019)

 

Thứ năm, 17/01/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (17/01/2019)

 

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:50

Bản tin thời sự sáng (17/01/2019)

 

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:50

Bản tin Thời sự đêm (16/01/2019)

 

Thứ tư, 16/01/2019 - 20:30

Bản tin thời sự tối (16/01/2019)

 

Thứ tư, 16/01/2019 - 16:49

Bản tin thời sự 16 giờ (16/01/2019)

 

Thứ tư, 16/01/2019 - 12:26

Bản tin thời sự trưa (16/01/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh