THỜI SỰ

Thứ năm, 20/09/2018 - 17:00

Bản tin 16h00 (20/9/2018)

 

Thứ năm, 20/09/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (20/9/2018)

 

Thứ năm, 20/09/2018 - 10:35

Bản tin Thời sự sáng (20/09/2018)

 

Thứ năm, 20/09/2018 - 10:35

Bản tin Thời sự đêm (19/09/2018)

 

Thứ tư, 19/09/2018 - 20:23

Bản tin thời sự tối (19/9/2018)

 

Thứ tư, 19/09/2018 - 17:06

Bản tin thời sự 16h (19/9/2018)

 

Thứ tư, 19/09/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (19/9/2018)

 

Thứ tư, 19/09/2018 - 11:28

Bản tin Thời sự đêm (18/09/2018)

 

Thứ tư, 19/09/2018 - 11:28

Bản tin thời sự sáng (19/9/2018)

 

Thứ ba, 18/09/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (18/9/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh