THỜI SỰ

Thứ hai, 24/09/2018 - 17:00

Bản tin Thời sự 16 giờ (24/9/2018)

 

Thứ hai, 24/09/2018 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (24/9/2018)

 

Thứ hai, 24/09/2018 - 08:05

Bản tin Thời sự sáng (24/09/2018)

 

Thứ hai, 24/09/2018 - 08:04

Bản tin Thời sự đêm (23/09/2018)

 

Chủ nhật, 23/09/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (23/9/2018)

Bản tin thời sự tối (23/9/2018)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 16:52

Bản tin Thời sự 16 giờ (23/9/2018)

Bản tin Thời sự 16 giờ (23/9/2018)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 16:20

Bản tin thời sự trưa (23/9/2018)

Bản tin thời sự trưa (23/9/2018)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:28

Bản tin thời sự sáng (23/9/2018)

Bản tin thời sự sáng (23/9/2018)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:27

Bản tin thời sự đêm (22/09/2018)

Bản tin thời sự đêm (22/09/2018)

Thứ bảy, 22/09/2018 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (22/9/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh