THỜI SỰ

Chủ nhật, 02/04/2017 - 14:25

Bản tin thời sự sáng (02/04/2017)

 

Chủ nhật, 02/04/2017 - 08:15

Bản tin thời sự đêm (01/04/2017)

 

Thứ bảy, 01/04/2017 - 18:38

Bản tin thời sự tối (01/04/2017)

 

Thứ bảy, 01/04/2017 - 14:17

Bản tin thời sự trưa (01/04/2017)

 

Thứ bảy, 01/04/2017 - 11:33

Bản tin thời sự sáng (01/04/2017)

 

Thứ bảy, 01/04/2017 - 11:32

Bản tin thời tự đêm (31/03/2017)

 

Thứ sáu, 31/03/2017 - 20:31

Bản tin thời sự tối (31/03/2017)

 

Thứ sáu, 31/03/2017 - 15:19

Bản tin thời sự trưa (31/03/2017)

 

Thứ sáu, 31/03/2017 - 09:59

Bản tin thời sự sáng (31/03/2017)

 

Thứ sáu, 31/03/2017 - 09:49

Bản tin thời sự đêm (30/03/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình