THỜI SỰ

Thứ ba, 04/04/2017 - 19:52

Bản tin thời sự tối 04/4/2017

 

Thứ ba, 04/04/2017 - 14:58

Bản tin thời sự trưa (04/04/2017)

 

Thứ ba, 04/04/2017 - 14:52

Bản tin thời sự sáng (04/04/2017)

 

Thứ ba, 04/04/2017 - 09:39

Bản tin thời sự đêm (03/04/2017)

 

Thứ hai, 03/04/2017 - 19:50

Bản tin thời sự tối (03/04/2017)

 

Thứ hai, 03/04/2017 - 14:58

Bản tin thời sự trưa (03/04/2017)

 

Thứ hai, 03/04/2017 - 08:32

Bản tin thời sự sáng (03/04/2017)

 

Thứ hai, 03/04/2017 - 08:24

Bản tin thời sự đêm (02/04/2017)

 

Chủ nhật, 02/04/2017 - 22:24

Bản tin thời tự tối (02/04/2017)

 

Chủ nhật, 02/04/2017 - 14:28

Bản tin thời sự trưa (02/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình