THỜI SỰ

Thứ sáu, 05/05/2017 - 09:50

Bản tin thời sự đêm (04/05/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 19:04

Bản tin thời sự tối (04/5/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 15:45

Bản tin thời sự trưa (04/05/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 09:11

Bản tin thời sự sáng (04/05/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 09:06

Bản tin thời sự đêm (03/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 19:32

Bản tin thời sự tối (03/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 15:39

Bản tin thời sự trưa (03/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 08:59

Bản tin thời sự sáng (03/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 08:57

Bản tin thời sự đêm (02/05/2017)

 

Thứ ba, 02/05/2017 - 19:45

Bản tin thời sự tối (02/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình