THỜI SỰ

Thứ hai, 24/07/2017 - 20:31

Bản tin thời sự tối (24/7/2017)

 

Thứ hai, 24/07/2017 - 15:07

Bản tin thời sự trưa (24/7/2017)

 

Thứ hai, 24/07/2017 - 15:05

Bản tin thời sự sáng (24/7/2017)

 

Thứ hai, 24/07/2017 - 15:04

Bản tin thời sự đêm (23/7/2017)

 

Chủ nhật, 23/07/2017 - 21:29

Bản tin thời sự tối (23/7/2017)

 

Chủ nhật, 23/07/2017 - 21:28

Bản tin thời sự trưa (23/7/2017)

 

Chủ nhật, 23/07/2017 - 10:24

Bản tin thời sự sáng (23/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (23/7/2017)

Chủ nhật, 23/07/2017 - 10:24

Bản tin thời sự đêm (22/7/2017)

Bản tin thời sự đêm (22/7/2017)

Thứ bảy, 22/07/2017 - 20:35

Bản tin thời sự tối (22/7/2017)

Bản tin thời sự tối (22/7/2017)

Thứ bảy, 22/07/2017 - 16:23

Bản tin thời sự trưa (22/7/2017)

Bản tin thời sự trưa (22/7/2017)

Thứ bảy, 22/07/2017 - 11:32

Bản tin thời sự sáng (22/7/2017)

Bản tin thời sự sáng (22/7/2017)

Lịch phát sóng truyền hình